Het nieuwe regeerakkoord: Wat betekent dit voor de automobilist?

Publish date: 25/10/2017

De mobiliteitsplannen van het nieuwe kabinet

Eindelijk is het zo ver: Na maanden van overleg en gepuzzel wordt het kabinet Rutte III gepresenteerd. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie kunnen beginnen met het uitvoeren van hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. In hoofdstuk 3 staan de plannen op het gebied van mobiliteit.

Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Nu de economie weer goed draait, is een extra investering in infrastructuur nodig en mogelijk om toenemende drukte op de weg, het spoor, het water en in de lucht te verminderen. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken. Innovatie biedt daarbij enorme kansen. De technologische ontwikkeling biedt de mogelijkheid om uiteindelijk tot een meer geïntegreerd vervoerssysteem te komen dat steeds schoner wordt.

 

Dit klinkt allemaal heel veelbelovend, maar wat betekent dit voor jou als automobilist? ULU heeft het voor je uitgezocht!

 

Duurzaamheid

Rutte III gaat op de groene toer: Het kabinet wil een CO2 emissiereductie van 49% in 2030. Een deel hiervan zal gerealiseerd worden op het gebied van auto’s, dus wordt er veel aandacht gestoken in duurzaam rijden.

Zo is de doelstelling dat uiterlijk in 2030, dus binnen 12 jaar, alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dit houdt ook in dat de fiscale voordelen voor elektrische auto’s langzaam zal worden afgebouwd. In stappen zullen de BPM-belasting en de bijtelling voor emissievrije modellen worden verhoogd. Wel wil het nieuwe kabinet lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s gaan hanteren.

Om de luchtkwaliteit in de binnenstad verder te verbeteren, krijgen gemeenten ook de mogelijkheid tot het instellen van milieuzones. Wat hierbij van belang is, is dat er één landelijk systeem ingevoerd zal worden met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones, zodat er geen verwarring ontstaat onder automobilisten.

 

Infrastructuur

Ook wat betreft infrastructuur heeft het nieuwe kabinet grote plannen. In totaal wordt er de komende drie jaar 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor een inhaalslag in infrastructuur, wat daarna wordt opgehoogd met nog eens 100 miljoen. Dit bedrag wordt verdeeld over weg, water, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Grote knelpunten zullen de komende jaren worden aangepakt: Het gaat hierbij om de A4, A7 en A15 in de Randstad en de grootste wegen van- en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). Om de doorstroming verder te verbeteren, wil het kabinet de spitsstroken vaker openstellen, zolang dit wat betreft milieu- en veiligheidseisen mogelijk is.

Bij de ontwikkeling van nieuwe en onderhoud van bestaande infrastructuur, gaat Rutte III rekening houden met zelfrijdende voertuigen. Wat dit precies inhoudt, is nog niet bekend, aangezien er zijn nog geen concrete plannen zijn. Verder is het plan om overheidsinformatie over verkeer zoveel mogelijk via open data beschikbaar te stellen voor voertuigen, apps en reisplanners. Wel zal hierbij extra aandacht komen voor eigendom en gebruik van reisdata, zodat de privacy van automobilisten niet in gevaar komt.

 

Veiligheid

Verkeersveiligheid heeft een hoge prioriteit in het nieuwe regeerakkoord. Een belangrijke maatregel hierin is het aanpassen van het boetebeleid: Voor grotere overtredingen die meer gevaar veroorzaken gaan de boetes omhoog, terwijl voor kleinere vergrijpen de boetes omlaag gaan. Ook zullen herhaaldelijke overtredingen zwaarder bestraft worden, waardoor notoire verkeersovertreders minder makkelijk weg kunnen komen.

Naast het aanpakken van gevaarlijke weggebruikers, wil het kabinet de weg zelf ook veiliger maken. Met name N-wegen zullen een update krijgen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast zal, daar waar het nodig is, de verlichting op de snelwegen ’s avonds en ’s nachts weer aangezet worden.

 

We kunnen de komende jaren dus een hoop verwachten op het gebied van duurzaamheid, infrastructuur en verkeersveiligheid. Toch zijn de meeste plannen uit het regeerakkoord op lange termijn. We zullen als automobilist de komende maanden dus niet direct grote veranderingen merken op de weg.