Rotterdam start pilots rijgedrag automobilisten

Publish date: 02/04/2017

Artikel van De Verkeersonderneming (klik hier voor origineel artikel)

Leidt ander rijgedrag tot minder files?

Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden in weer en verkeer geen file ontstaat. Tijd voor De Verkeersonderneming om samen met marktpartijen meer grip te krijgen op het rijgedrag van automobilisten bij het ontstaan van deze files. Tot december 2017 onderzoeken Flitsmeister, SD Insights en ULU hoe het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is en hoe dat bijdraagt aan een betere doorstroming.

De pilots
Programmamanager Gerard Eijkelenboom: “We kwamen er met data-analyse achter dat er op file-locaties dagen waren dat er geen file ontstond terwijl het verkeer hetzelfde was als op andere dagen. Het is dan logisch om te denken dat een rijgedraging de verstoring is die tot een file leidt”. Binnen de pilotomgeving gaat ULU onderzoek doen of het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is met behulp van de zogenaamde ULU-App en of dit bijdraagt aan minder files. Flitsmeister probeert automobilisten te verleiden hun rijgedrag aan te passen.

SD Insights richt zich ten slotte helemaal op de professionele chauffeur (bestelverkeer).

Aanbesteding pilot rijgedrag
De Verkeersonderneming deed in februari 2017 een aanbesteding met het doel van Rotterdam een pilotgebied te maken als het gaat om rijgedrag. De winnaars krijgen maximaal 30% cofinanciering op basis van het aantal deelnemers aan de pilot. Enerzijds als aanmoediging om rijgedragdiensten te ontwikkelen waar automobilisten op zitten te wachten, anderzijds om gezamenlijk kennis en ervaring op te doen. De Verkeersonderneming hoopt eind 2017:

1. Meer inzichten en dus grip te hebben op oorzaken van files;

2. Meer inzicht te krijgen in het rijgedrag van automobilisten en hoe je dat kunt meten en verbeteren;

3. Inzicht in de mate waarin automobilisten te beïnvloeden zijn (bijv. als het gaat om matigen snelheid of minder abrupt afremmen).

ULU en de Verkeersonderneming zijn op zoek naar bedrijven (klein / groot) die actief zijn in en rond Rotterdam. Deze bedrijven krijgen gratis de functionaliteiten van ULU ter beschikking tijdens de onderzoeksperiode (minimaal zes maanden).

Klik hier voor meer informatie over de pilot van ULU.