Heeft de Sleepwet gevolgen voor de Connected Car?

Publish date: 21/03/2018

Het belang van privacy voor bestuurders

 

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we vandaag naar de stembus mogen. Niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor het referendum over de zogenaamde WIV: de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Vooral over dit laatste is een groot debat, waarbij voor- en tegenstanders het oneens zijn over de vraag of onze veiligheid ten koste mag gaan van onze privacy.

 

Wat is de WIV?

De wet heeft betrekking op de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om precies te zijn, wil de overheid een aanpassing maken op de voorwaarden waaronder de AIVD en MIVD bijzondere bevoegdheden mogen inzetten. Het onderdeel waar de meeste ophef over is, is de nieuwe bevoegdheid om ongericht te mogen zoeken. Wanneer de diensten het vermoeden hebben van een dreiging, mogen ze met deze wet alvast een verkenning gaan doen en hierbij grotere hoeveelheden dataverkeer scannen. Informatie dat uiteindelijk niet relevant blijkt te zijn hoeft achteraf pas verwijderd te worden.

 

Wat heeft dit met auto’s te maken?

Er bestaat al een wet over de bevoegdheden van de inlichtingendiensten, maar deze komt uit 2002: een tijdperk voor smartphones en het huidige intensieve computergebruik, maar ook voor de connected car! Moderne auto’s worden dankzij technologische snufjes een steeds belangrijkere databron. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de zogenaamde eCall: een veiligheidssysteem dat de Europese Unie vanaf eind maart verplicht wil invoeren bij nieuwe voertuigen. Dit systeem is altijd verbonden met de alarmcentrale. Wanneer er een ongeval is, geeft eCall de locatie en het aantal inzittenden van de auto via gps door zodat de hulpdiensten er eerder zijn.

Aangezien rij-data om (gevoelige) persoonlijke informatie kan gaan, doen (auto)bedrijven hard hun best om connected cars zo goed mogelijk te beveiligen. Toch kan door deze wet de privacy van gebruikers alsnog in het geding komen.

 

Speelt privacy een rol bij bestuurders?

Bestuurders lijken zich over het algemeen goed bewust te zijn van de rij-data die zij delen. Toch blijkt uit onderzoek dat bijna de helft (44%) van de mensen onbedoeld locatie gebonden data delen, zonder dat zij dit vooraf wisten. Op zich hebben mensen geen bezwaar tegen het delen van data, maar hebben zij met name problemen met het gebrek aan controle hierover: 3 op de 4 mensen weet niet wat er precies met hun gegevens gebeurt wanneer deze verzameld zijn. Wanneer zij meer informatie hierover zouden krijgen, zou bijna 70% van de ondervraagden hun dataverkeer willen delen, en dus een stukje van hun privacy willen opgeven.

Transparantie en controle lijken dus de sleutelwoorden te zijn. Dit komt volgens Iris Huis in ’t Veld, van Privacy Company, doordat het idee over privacy verandert: “Privacy werd vroeger meer gezien als geheimhouding, daar komt het ‘ik heb niks te verbergen’-argument vandaan. De jongere generatie ziet privacy meer als controle hebben over hun data. Ze maken vaker dan ouderen gebruik van digitale tools die hun privacy beschermen.” Het zijn dan ook met name jongeren die tegen de nieuwe wet lijken te zijn: Een onderzoek van I&O Research laat zien dat maarliefst 2 op de 3 stemmers onder de 35 jaar zegt tegen de WIV te gaan stemmen.

 

De WIV wordt door tegenstanders ook wel de Sleepwet genoemd. Men is niet zozeer bang om een stukje privacy op te geven, zolang ze maar weten wat er met hun data gebeurt. En het is juist deze controle die mensen bang zijn te verliezen met de nieuwe wet. Zo ook de controle die jij straks over jouw eigen rij-data hebt.